Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.

Anglické citáty

There’s only one thing I can’t live without: YOU!
Je jediná věc, bez které nedokážu žít: TY!

I don’t want to dream of you… I want to be with you!
Nechci o Tobě snít… Chci s Tebou žít.

I don’t think he will ever realize how bad he broke my heart.
Nemyslím, že si kdy uvědomí, jak hrozně mi zlomil srdce..

You never loved me, you never will, but even so I love you still.
Nikdy jsi mě nemiloval, nikdy nebudeš, ale i přesto Tě stále miluju.

When I see you with her I force a grin but really my heart is breaking within.
Když Tě vidím s ní, nutím se k úsměvu, ale doopravdy je mé srdce uvnitř zlomené.

My love for you is stringer than ever, but I know in my heart we’ll never be together.
Má láska k Tobě je silnější než kdy dřív, ale v mém srdcí vím, že nikdy nebudeme spolu.

You didn’t lose me, you let me go.
Neztratil jsi mě, Tys mě nechal jít.

There is one pain I alwaysfeel which you will never know because i tis caused by the absence of you.
je tu bolest, kterou cítím, a Ty to nikdy nebudeš vědět, protože je způsobená Tvojí nepřítomností.

Can’t you see that my love for you is tearing me aport?
Copak nevidíš, že má láska k Tobě mě trhá na kusy?

I can be only myself… Sorry if that is hell for you.
Mohu být jen sama sebou… Promiň, jestli je to pro Tebe peklo.

Wisch I could be a better person.
Přála bych si být lepším člověkem.

If loving you was wrong, I don’t want to be right.
Jestli to, že jsem Tě milovala bylo špatné, potom nechci dělat správné věci.

I hid my feeling blind a smile.
Skrývám svůj pocit za úsměv.

Wish I was as invisible as you make me feeling.
Přála bych si být tolik neviditelná, jak se kvůli Tobě cítím.

You ask me what’s wrong and I said nothing, then I turned arend and whispered everything.
Zeptal ses mě, co je špatně a já řekla nic, pak jsem se otočila a zašeptala vše.

That you know my name doesn’t mean that you know me.
Že znáš moje jméno neznamená, že znáš mě.

Where can you run to escape from yourself?
Kam máš běžet, abys utekl sám sobě?

You can run, but you can’t hide.
Můžeš běžet, ale neschováš se.

Why does free love cost so much?
Proč láska zadarmo tolik stojí?

Just because I don’t care doesn’t mean that I don’t understand.
To, že mě to nezajímá, neznamená, že tomu nerozumím.

I don’t care what they say I’m in love with you. They try to pull me away but the don’t know the truth.
Nestarám se o to, co říkají ostatní, jsem do Tebe zamilovaná… Zkoušejí mě odtáhnout pryč, ale neznají pravdu.

Anyone who says sunshine brings happiness has never donced in the rain-
Kdo říká, že je slunce činí šťastným, ještě netančil v dešti.

Just because I’m not crying doesn’t mean that I’m OK.
Že nepláču, neznamená, že jsem v pořádku.

Night is longer than day for those who dream, and day is longer than night for those who make this dreams come true. Wish you good night and sweet dreams.
Noc je delší než den pro ty, kdo sní. Den je delší než noc pro ty, co své sny uskutečňují. Dobrou noc a sladké sny.

Who I am? Why am I here? … in this cruel world… Wish I could be a better person.
Kdo jsem? Proč jsem tu? … v tomto krutém světě… Chtěla bych být lepším člověkem.

Love is like war… Easy to start… Difficul to end… Impossible to forget…
Láska je jako válka… Lehko se začne… Těžko končí… A je nezapomenutelná…

It’s better be hated for what you are, than be loved for what you are not.
Radši budu nenáviděna pro to, jaká jsem než milována pro to, co nejsem.

The spaces between your fingers were created so that another's could fill them in.
Prostory mezi prsty tu jsou od toho, aby se našel někdo, kdo by je naplnil.

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (1395 | 86%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one